ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]