รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2)


:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-งบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด