ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]