ราคากลางอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)


:: เอกสารราคากลางอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด