ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก),ตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งคนสวน จำนวน 4 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด  ]
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 13 มีนาคม 2566 ] ถึง : [ 17 มีนาคม 2566  ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **