ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]