เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จากวันที่ 1 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566


เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

จากวันที่ 1 มีนาคม 2566

>> เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566