ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]