ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง


:: เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด