ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ รายละเอียด … ]