ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรมและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]