ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบรอบที่1 และมีสิทธิสอบรอบที่2(สอบปฏิบัติ) ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]