ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]