ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน งานจ่ายกลาง)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]