ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัดและตำแหน่งพนักงานเปล


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]