พิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 81 ปี พระเทพศรีวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส


          วันที่ 7 มกราคม 2562 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรม มุทิตาจิตพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ในดอกาสครบ 81 ปี ที่ วัดประชุมชลธาราอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
พร้อมทั้งจัดตั้งบูทให้บริการดูแลสุขภาพกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิตในครั้งนี้ด้วย โดยการให้บริการตรวจตา โดยทีมแพทย์-พยาบาลจักษุโสต ศอ นาสิก และให้ความรู้ในเรื่อง stroke โดยทีมพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง