ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เอกสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  :: File PDF ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
  :: File Word ดาวน์โหลด