โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก


วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการประเมิน “ศูนย์ราชการสะดวก” นำทีมโดยนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นต้นแบบและมีมาตรฐานในการบริการให้กับประชาชน โดยมี นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้นำเสนอและมี นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมหัวหน้างานให้การต้อนรับและร่วมลงตรวจรับการเยี่ยมหน้างานในหน่วยบริการด้วย