ตารางงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง (On Line Hemodiafiltration) จำนวน 1 เครื่อง


รายละเอียด : [รายละเอียด… ]