โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รณรงค์วัคซีนหัด


เมื่อวันที่25เมษายน2560 นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส  พบว่ามีการระบาดของโรคหัดในปี2560 เพียงแค่3เดือนแรก พบผู้ป่วยประมาณ200คน   ซึ่งโรคหัดเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการวัคซีน หากผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อน อาจทำให้เสียชีวิตได้  แต่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีความครอบคลุมในการรับวัคซีนต่ำ   หลายครอบครัวไม่เห็นความสำคัญในการพาเด็กมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด  ทางจังหวัดจึงได้กำหนดจัด “มหกรรมรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด”  พร้อมกันในทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส  ภายในวันที่9 พฤษภาคม2560 เวลา09.00น.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9

โดยในเขตอำเภอสุไหงโก-ล ในวันที่9 พฤษภาคม2560 เวลา09.00น. โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก  เป็นประธาน   นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี  ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก เป็นประธานกล่าวรายงาน   พร้อมทั้ง นพ.เกษมสันต์  วนวนากรณ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ , สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก , งานควมคุมโรค รพ.สุไหงโก-ลก,ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1และ2 , รพ.สต.ในเครือข่าย , อ.ส.ม.สุไหงโก-ลก,  ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 9เดือน ถึง5ปี จากทุกตำบลในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก  ณ ห้องประชุมทรายทอง อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  หากเด็กทุกคนรับบริการฉีดวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์อายุ จะเป็นวิธีที่ดีสุดที่จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลงได้