โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก ครั้งที่2” กับบริษัทพิธาน


เมื่อวันอาทิตย์ที่9 เมษายน 2560 เวลา07.00น. ณ รพ.สุไหงโก-ลก นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส ประธานกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่น ปัน รัก” ครั้งที่2 ปี2560 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด และรพ.สุไหงโก-ลก เพื่อเป็นการหาทุนเข้ามูลนิธิรพ.สุไหงโก-ลก ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ระยะทาง30 กม. เริ่มต้นจากรพ.สุไหงโก-ลก ผ่านศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บ.โคกไร่ใหญ่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี และสิ้นสุดที่รพ.สุไหงโก-ลก โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์ุนรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก นางศิริพร เลาหะกุล ผู้บริหารบริษัท พิธานพาณิชย์จำกัด ผู้บริหาร อปท. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก