ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ครั้งที่1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ครั้่งที่2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]