แมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนหัวขวดที่ทำให้ตายได้


วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559
Free VDO ความรู้แมงกะพรุนกล่องและหัวขวดที่ทำให้ตายได้ deadly jellyfish knowledge
Posted by พี่ก๊วย , ผู้อ่าน : 387 , 12:19:43 น.
หมวด : นักข่าวอาสา


วีดีทัศน์ความรู้แมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนหัวขวดที่ทำให้ตายได้
Free VDO: Knowledge of Deadly box jellyfish and Portuguese man-of-war


        ตั้งแต่เรียนแพทย์มานานหลายสิบปีและดำน้ำมานับครั้งไม่ถ้วน เพิ่งมาทราบว่ามีแมงกะพรุนที่ทำให้ตายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีในเมืองไทย แม้แต่นักชีววิทยาทางทะเลที่รู้จักร่วมงานกันก็ยังไม่เคยพบเคยเห็น เริ่มจากองค์ความรู้ที่เป็นศูนย์ ผู้เขียนและหมู่คณะดำเนินการเฝ้าระวังเฉพาะกาลขึ้นตามชายฝั่งทะเลทั้งสองน่านน้ำ ติดตามสอบสวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งรายเก่าและใหม่ ทบทวนเวชระเบียนจากโรงพยาบาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จัดตั้งเครือข่ายแมงกะพรุนพิษ และศึกษาวิจัยร่วมกับการเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งห้าแห่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศออสเตรเลีย จนพบว่า Box jellyfish (แมงกะพรุนกล่อง) ที่ทำให้ตายได้มีอยู่จริง อีกทั้งยังพบ Portuguese-man-of-war (แมงกะพรุนหัวขวด) ในน่านน้ำทะเลไทยด้วย ซึ่งพิษของมันมีฤทธิ์ถึงตายได้เหมือนกัน นอกจากนั้น ยังพบว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากพิษของแมงกะพรุนมีจำนวนมากกว่าที่คิด และเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว เพียงแต่ไม่ทราบในหมู่นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้การปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดตายสูงมาก อีกทั้งเป็นวิธีการง่ายๆ ต้นทุนต่ำมากเมื่อเทียบกับชีวิตคนทั้งคน การช่วยที่ผิดวิธีนอกจากไม่ช่วยอะไรแล้วยังเพิ่มโอกาสตายมากขึ้น เนื่องจากวิธีช่วยที่นิยมทำในเมืองไทยเมื่อนำมาใช้กับแมงกะพรุนกล่องกลับเป็นการยิ่งเร่งให้ยิงเข็มพิษมากขึ้น รวมถึงการวินิจฉัยและรักษาที่ผิดอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ดังนั้นความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นหัวใจสำคัญอันนำมาสู่การเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนรวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาห้าหกปีที่ผ่านมา ทบทวนตำรา และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย มาเรียบเรียงเป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้เอง ทั้งนี้ ยินดีน้อมรับข้อแนะนำและข้อมูลใหม่ๆ จากผู้รู้ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ อันจะยังประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป
        การดำเนินงานไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายหมู่เหล่าในแต่ละระดับทั้งภายในและต่างประเทศ มีความขัดแย้งทางวิชาการ มีความอ่อนไหวของการเมืองและการทูต รวมถึงไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ทว่า ยังมีความช่วยเหลือของภาคีเครือข่าย ผู้บังคับบัญชาที่ให้การสนับสนุน และที่สำคัญคือความขยันอดทนเพียรพยายามของคณะทำงาน จึงสามารถลุล่วงมาด้วยดี
        เนื้อหาในวีดีทัศน์ที่รวบรวมตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา เกี่ยวกับความเป็นมา สถาณะการณ์ ลักษณะแมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนหัวขวด อาการ การบาดเจ็บและเสียชีวิต การรักษา และการป้องกัน หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อย

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/lakthai/2016/01/14/entry-1