รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง


รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง ประจำสัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗)
๑. สถานการณ์ในต่างประเทศ
      ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบีย (ข้อมูลถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2557) พบผู้ป่วย
โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ยืนยัน 766 ราย เสียชีวิต 326 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 42) ขณะนี้กำลัง
รักษาอยู่ 10 ราย เฉพาะในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2557 พบผู้ป่วยยืนยันรวม 23 คน ใน 8 เมือง (ดังรูปที่ 1)
รูปที่ 1 แผนที่ผู้ป่วยยืนยัน MERS-CoV ประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 กันยายน – 18 ตุลาคม 2557 (23 ราย)
map


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about heartiness may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete bodily examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your heartiness history. The soundness care vocational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.