คณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศ(TMI) ตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับการการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศ ในโครงการร่วมพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ โดยคณะอาจารย์จากสมาคมเวชสารแห่งประเทศไทย โดยมีทีมคณะกรรมการ IM ของโรงพยาบาล ซึ่งมีนพ. พรประสิทธิ์ จันทระ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นประธาน ในการดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนของ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
การเข้าเยียมครั้งนี้ นำคณะฯ โดย นพ. ชุษณะ มะกรสาร(นายกสมาคมเวชสารสนเทศแห่งประเทศไทย) ผศ. ดร วรรษา เปาอินทร์ (เลขาธิการ สมาคมฯ) แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ เหรัญญิกสมาคมเวชสารสนเทศไทย


[ดูรูปภาพอื่นๆ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about heartiness may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pops are medications which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pop medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health history. The soundness care occupational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.