รพ.สุไหงโก-ลกร่วมกับสสจ.นราธิวาสและมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ


11102667_433993830109945_7067254170523284614_n
วันนี้(2 เมษายน 2558)โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์ แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวนผู้ป่วย 100ตา โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นผู้กล่าวรายงาน รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวขอบคุณ การจัดโครงการในครั้งนี้โดยเน้นการจัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการทางตาคือการค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกชนิดตาบอดในเชิงรุก เพื่อลดภาวะตาบอดจาก ต้อกระจก ชนิดตาบอดลง และตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 12 สาขาจักษุวิทยา ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ได้ให้บริการในการคัดกรองต้อกระจก จำนวน 153 ราย และได้รับบริการผ่าตัดจำนวน 63 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน /ทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ /ทีมพยาบาลผ่าตัดตาโรงพยาบาลหาดใหญ่/ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การสนับสนุนที่นอนปิกนิก เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 100ชุด และสโมสรโรตารี่จังหวัดนราธิวาส ให้การสนับสนุนแว่นตาในวงเงิน 5,000 บาท

กิจกรรมโครงการในครั้งนี้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมดำเนินการในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการดูแลเฝ้าระวังพัฒนาการในเด็กแรกเกิดถึง 5ปี หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการช้าหรือมีปัญหาก็จะได้รับการดูแล และมีการส่งต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมในการเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหลังคลอดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about heartiness may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health history. The heartiness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.