ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 แะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]