ประกาศตารางนัดฉีดวัคซีนเข็ม2 เดือนตุลาคม 25654 ณ สวนรื่นอรุณ เทศบาลสุไหงโก-ลก