ประกาศ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็ม2 แอสตร้าเซเนก้า สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1 แล้ว