มหกรรม Sport Day… Sport Night Sungaikolok Hospital 2015


เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม Sport Day Sport Night โดยมีการเเข่งขันกีฬาสี ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตและกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีกำลังใจใจพร้อมในการทำงานด้านสุขภาพต่อไป

[ดูรูปภาพอื่นๆ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health history. The health care vocational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.