งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี2558 ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557


ประชาสมัพันธ์ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี2558 ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 บริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยยนอก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พบกับกิจกรรมมากมายยย ดังต่อไปนี้

  • สอนการทำน้ำยาบ้วนปาก
  • ให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ด้านเภสัชกรรม
  • ให้ความรู้เรื่องยา วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ผักผลไม้ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • ร่วมสนุกตอบปปัญหาชิงรางวัล

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete bodily examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health anecdote. The soundness care vocational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.