มหกรรมสุขภาพ 51 ปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


[warning_box]

ปชส.การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมและการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

ร่วมครบ 51ปีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

[/warning_box]         โรงพยาบาลได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนได้มาให้บริการในการดูแลสุขภาพของท่านในการตรวจหามะเร็งเต้านม และมวลกระดูกในอัตราราคาพิเศษสุด โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการตรวจ ณ ที่อื่น
เพื่อร่วมในโอกาสโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ครบ 51 ปี โดยให้บริการตั้งวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557
เวลา08.00น.-16.00น.โดยมีการให้บริการดังนี้
[list type=’arrow2′]
 • 1.การบริการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม ให้บริการตรวจในบุคคลดังต่อไปนี้
  • บุคคลที่มีความผิดปกติของเต้านม
  • มีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม
  • มะเร็งมดลูกหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่
  • มีประจำเดือนครั้งแรกอายุน้อยกว่า12ปี
  • มีบุตรคนแรกอายุมากกว่า 30 ปี
  • ในผู้หญิงกินฮอร์โมน
  • ในสตรีที่เป็นหมันหรือไม่มีบุตร หรือผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
  [/list]ซึ่งมีค่าบริการ ดังนี้ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมในบุคคลที่เบิกได้ต้องชำระเงิน 1,700บาท โดยสำรองจ่ายก่อน บุคคลที่เบิกไม่ได้ต้องชำระเงินเอง 1,500บาท และบัตรประกันสังคมต้องชำระเงินเอง

  [list type=’arrow2′]
 • 2.การบริการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ให้บริการตรวจในบุคคลดังต่อไปนี้
  • ในสตรีที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี หรือตัดรังไข่ทิ้งทั้ง 2 ข้าง
  • มีคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน
  • มีอาการปวดหลัง สะโพก ปวดข้อ เป็นๆหายๆ ส่วนสูงลดลงทุกปี
  • ติดตามการรักษาโรคกระดูกพรุน
  • ได้รับยาเคมีบำบัด
  • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่อายุต่ำกว่า 65 ปีและเสี่ยงต่อโรคกระดูก
  • ผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีและมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูก
  • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19 กก./ ตรม.
  • ตรวจพบกระดูกบางหรือกระดูกสันหลังผิดปกติจากการถ่ายX- RAY
  [/list]ซึ่งมีค่าบริการ ดังนี้ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ในบุคคลที่เบิกได้ต้องชำระเงิน 2,000บาท โดยสำรองจ่ายก่อน บุคคลที่เบิกไม่ได้ต้องชำระเงินเอง 1,600บาทและบัตรประกันสังคมต้องชำระเงินเอง

  [error_alert]

  ท่านสามารถ จองคิวในการเข้ารับบริการ หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-614-444 งานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทุกวันเวลาราชการ

  [/error_alert]

  Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pops medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health history. The soundness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.