โครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม เทิดพระเกียรติฯ


[error_box]     ด้วย กลุ่มงานจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควาวมร่วมมือระหว่างภาครัฐเเละเอกชน และเพื่อค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกเชิงรุกได้รับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม จำนวน 99 ตา[info_box]
   ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้กับบุคคลที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)[/info_box]     ดังนั้นหากท่านและบุคคลในครอบครัวอยู่ในสิทธิดังกล่าว และมีปัญหาสายสามารถรับการตรวจคัดกรองล่วงหน้าได้ ที่งานจักษุวิทยา(ชั้น3)อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ในช่วงวันเวลาราชการ[/error_box][error_alert]หมายเหตุ! สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิอื่นๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในการรับ การตรวจคัดกรอง หากพบปัญหาต้องผ่าตัดเเพทย์จะทำการนัดเป็นวันอื่นให้…[/error_alert]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pops medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health anecdote. The health care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.