Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [14/03/2563]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ]

Read More »

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดระบบการคัดกรอง COVID-19 ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความจำเป็นต้องจัดระบบคัดกรองผู้มารับบริการทุกท่าน โดยกำหนดเส้นทางเข้ารับบริการเพียงเส้นทางเดียว ก่อนเข้ารับบริการ ผู้ป่วยและญาติจะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณอาคารอำนวยการหลังเก่าเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 07.30 น. – 20.00 …

Read More »

กรอบ ยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี – ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580

:: ยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด :: ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมโครงการ “ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น”

          วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 นพ.อิททร์  จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมประกาศเตจตนารมณ์จต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งทำสัญลักษณ์การไม่ทุจริต set zero …

Read More »

เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ณ ลานจัดนิทรรศการ แผนกผู้ป่วยนอก

           วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ทำการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โดยมี นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานและมี …

Read More »

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [14/12/2562]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ]

Read More »