Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสมัพันธ์ทั่วไป

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560

เมื่อวันที่2 มิถุนายน 2560 เวลา08.30น.-16.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ” คุณภาพที่งดงาม  ผลิบาน   ด้วยหัวใจ ”   โดยมี พญ.จันทรา นราตรีคูณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพ้ฒนาบริการระบบคุณภาพเป็นประธานกล่าวรายงาน  มีนพ.พรประสิทธิ  จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   นางสาววัฏฐิกา สัตยาทิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช  หัวหน้าพยาบาล   หัวหน้ากลุ่มงาน   หัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมเข้าฟัง ชมงานวิชาการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  โดยภาคเช้ามีพิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการ  มีการประกวดนวัตกรรม  พร้อมทั้งรับฟังความรู้ทางวิชาการจากอาจารย์ สุรเดช ศรีอังกูร หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพ จากรพ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นวิทยากรในหัวข้อ  ” RM …

Read More »

สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงานมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  [ download file… ]

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก รับการตรวจเยี่ยมจาก กรมแพทย์แผนไทยฯ

เมื่อวันที่5พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อรับฟังปัญหาและระบบบริการของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานแพทย์แผนไทยของรพ.สุไหงโก-ลกโดยมี นพ.สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก กล่าวต้อนรับ พร้อมผู้บริหาร รพ.สุไหงโก-ลก สาธาณณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ผอ.รพ.สต.เครือข่าย ให้การต้อนรับ โดยมีนพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้นำเสนอ ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ.สุไหงโก-ลก และนางสาวนูร์ไลลา มาเละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานห้องคลอดได้นำเสนอผลงานชนะเลิศ ประเภทR2R ระดับเขตสุขภาพที่12 เรื่อง “ผลของการใช้ศาสตร์มณีเวชลดระยะเวลาเจ็บครรภ์คลอด ” และได้มีการออกกำลังกายในท่ามณีเวชโดยงานแพทย์แผนไทย พร้อมลงเยี่ยมในหน่วยงานด้วย

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ จากสบส.เขต12

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้ นพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิทย์ บุญชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ หัวหน้าคณะพร้อมทีมผู้ประเมินตรวจเยี่ยมมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย และเครื่องแพทย์ในโรงพยาบาล และระบบมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12 จังหวัดสงขลา ในการลงประเมินระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และระบบงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี2560 โดยในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานENV และผลการดำเนินงานในงานสุขศึกษา ของรพ.โดยผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งลงหน้างานในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย และในช่วงเวลา14.00น.เป็นการสรุปผลการลงตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก

Read More »

ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลกรับรางวัล ” ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี59 “

เมื่อวันที่31 มีนาคม 2560 นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก  เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2559ในครั้งนี้  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการได้ตระหนักถึง เกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราขการ ทีมผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่รพ.สไหงโก-ลกทุกคน ขอร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการรพ.ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และจะถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติต่อไป

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมอบรางวัล “คนดีที่ควรยกย่อง” ให้กับนางสาวบุษยา มือลี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  ตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมหญิง รพ.สุไหงโก-ลก ได้รับผู้ป่วย เตียง12ชื่อนางสาวสากียะห์   ดือเลาะ  อายุ39ปี  อยู่บ้านเลขที่32/3 ม.2 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส   ป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตนเอง(SLE) ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่ตึกดังกล่าวเป็นเวลา2วัน  และมีนายนัสมิง  ยายา  ผู้เป็นสามีมานอนเฝ้าไข้ตลอดเวลา อาการดีขึ้นแพทย์จึงได้จำหน่ายให้กลับบ้านไปในวันที่ 5มีนาคม 2560  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นมีแม่บ้านประจำวัน จากศูนย์ความสะอาดชื่อนางสาวบุษยา มือลี  ขึ้นปฏิบัติงานในวันดังกล่าว โดยปกติหลังจากผู้ป่วยกลับบ้านแล้วจะต้องมีผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำตึก มาเป็นผู้มาเก็บผ้าปูที่นอนปลอกหมอน และทำความสะอาดรอบๆเตียงผู้ป่วย เพื่อจะเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยคนต่อไป   แต่ในวันนั้นทางตึกมีผู้ป่วยจำหน่ายจำนวน6คน  และถ้าเป็นวันหยุดผู้ช่วยเหลือคนไข้  ต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายจำนวน2ตึก  ซึ่งในวันนั้นมีผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านทั้ง2ตึกมีจำนวนหลายคน    ด้วยความที่เป็นคนมีน้ำใจเสมอมาของนางสาวบุษยา มือลี  ก็ได้เข้ามาช่วยเก็บเตียงพร้อมทำความสะอาดเตียงที่ผู้ป่วยกลับบ้านในตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมหญิง   จนถึงเตียงที่12 ซึงเป็นเตียงที่นางสาวสากียะห์   ดือเลาะ เคยนอนพักอยู่ ขณะกำลังถอดปลอกหมอนออก ก็มีถุงพลาสติกหนาซองหนึ่งหล่นออกมาจากปลอกหมอน โดยไม่ได้มัดหรือผูกปากถุง ทำให้มองเห็นเป็นเงินปึกใหญ่จึงได้นำไปมอบให้หัวหน้าเวรรับทราบ จากนั้นได้ร่วมกันนับเงิน เป็นเงินจำนวน300,000บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากนั้นประมาณ10นาที่นายนัสมิง  …

Read More »

เอกสารอบรม 9 โรค วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

1 CKD Nurse โหลดเอกสาร 2 COPD and Asthma for you โหลดเอกสาร 3 PPH-b โหลดเอกสาร 4 STEMI สอน 22-23 โหลดเอกสาร 3 ความดันโลหิตสูง โหลดเอกสาร 5 เบาหวาน โหลดเอกสาร 6 สอน Fracture Femur พย.59 โหลดเอกสาร 7 Stroke โหลดเอกสาร 8 Preterm โหลดเอกสาร 9 COLON CANCER โหลดเอกสาร 10 Cataract โหลดเอกสาร

Read More »

ประกาศ การสืบราคายาจังหวัดนราธิวาสปี 2560-2561

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะจัดให้มีการสืบราคายาร่วมกันจังหวัดนราธิวาสปี 2560-2561 เพื่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดซื้อร่วมกัน บริษัท/ห้าง/ร้าน ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม 1.หนังสือเอกสารสืบราคาปี 2560-2561 2.เอกสารประกอบการยื่นซองสืบราคายาปี 2560-2561  :

Read More »