Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสมัพันธ์ทั่วไป

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [04/08/2560]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณประจำเดือนมิถุนายน [04/08/2560] ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ]

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560

เมื่อวันที่2 มิถุนายน 2560 เวลา08.30น.-16.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ” คุณภาพที่งดงาม  ผลิบาน   ด้วยหัวใจ ”   โดยมี พญ.จันทรา นราตรีคูณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพ้ฒนาบริการระบบคุณภาพเป็นประธานกล่าวรายงาน  มีนพ.พรประสิทธิ  จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   นางสาววัฏฐิกา สัตยาทิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช  หัวหน้าพยาบาล   หัวหน้ากลุ่มงาน   หัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมเข้าฟัง ชมงานวิชาการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  โดยภาคเช้ามีพิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการ  มีการประกวดนวัตกรรม  พร้อมทั้งรับฟังความรู้ทางวิชาการจากอาจารย์ สุรเดช ศรีอังกูร หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพ จากรพ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นวิทยากรในหัวข้อ  ” RM …

Read More »

สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงานมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  [ download file… ]

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก รับการตรวจเยี่ยมจาก กรมแพทย์แผนไทยฯ

เมื่อวันที่5พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อรับฟังปัญหาและระบบบริการของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานแพทย์แผนไทยของรพ.สุไหงโก-ลกโดยมี นพ.สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก กล่าวต้อนรับ พร้อมผู้บริหาร รพ.สุไหงโก-ลก สาธาณณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ผอ.รพ.สต.เครือข่าย ให้การต้อนรับ โดยมีนพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้นำเสนอ ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ.สุไหงโก-ลก และนางสาวนูร์ไลลา มาเละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานห้องคลอดได้นำเสนอผลงานชนะเลิศ ประเภทR2R ระดับเขตสุขภาพที่12 เรื่อง “ผลของการใช้ศาสตร์มณีเวชลดระยะเวลาเจ็บครรภ์คลอด ” และได้มีการออกกำลังกายในท่ามณีเวชโดยงานแพทย์แผนไทย พร้อมลงเยี่ยมในหน่วยงานด้วย

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ จากสบส.เขต12

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้ นพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิทย์ บุญชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ หัวหน้าคณะพร้อมทีมผู้ประเมินตรวจเยี่ยมมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย และเครื่องแพทย์ในโรงพยาบาล และระบบมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12 จังหวัดสงขลา ในการลงประเมินระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และระบบงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี2560 โดยในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานENV และผลการดำเนินงานในงานสุขศึกษา ของรพ.โดยผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งลงหน้างานในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย และในช่วงเวลา14.00น.เป็นการสรุปผลการลงตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก

Read More »