Home / Uncategorized

Uncategorized

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 8 กุมภาพันธ์ …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกล stroke ณ ชุมชนทรายทอง

        วันที่ 20 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและงานรักษาพยาบาลชุมชน ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกลstroke ณ ชุมชนทรายทอง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศเครื่องราชอิสรียาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2552 รพท.สุไหงโก-ลก

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับใบประกาศเครื่องราชอิสรียาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2552 รพท.สุไหงโก-ลก ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]

Read More »