Home / Uncategorized

Uncategorized

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกล stroke ณ ชุมชนทรายทอง

        วันที่ 20 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและงานรักษาพยาบาลชุมชน ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกลstroke ณ ชุมชนทรายทอง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศเครื่องราชอิสรียาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2552 รพท.สุไหงโก-ลก

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับใบประกาศเครื่องราชอิสรียาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2552 รพท.สุไหงโก-ลก ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]

Read More »