Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 17)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี2558 ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557

ประชาสมัพันธ์ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี2558 ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 บริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยยนอก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พบกับกิจกรรมมากมายยย ดังต่อไปนี้ สอนการทำน้ำยาบ้วนปาก ให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ด้านเภสัชกรรม ให้ความรู้เรื่องยา วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ผักผลไม้ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร่วมสนุกตอบปปัญหาชิงรางวัล Sure thing …

Read More »

มหกรรมสุขภาพ 51 ปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

[warning_box] ปชส.การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมและการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ร่วมครบ 51ปีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [/warning_box]         โรงพยาบาลได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนได้มาให้บริการในการดูแลสุขภาพของท่านในการตรวจหามะเร็งเต้านม และมวลกระดูกในอัตราราคาพิเศษสุด โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการตรวจ ณ ที่อื่น เพื่อร่วมในโอกาสโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ครบ 51 ปี โดยให้บริการตั้งวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 เวลา08.00น.-16.00น.โดยมีการให้บริการดังนี้ …

Read More »

กิจกรรมจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ภายใต้คำขวัญ “ ผู้สูงวัยสุขภาพดี สร้างวิถีสุขภาพ ” ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ …

Read More »

โครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม เทิดพระเกียรติฯ

[error_box]     ด้วย กลุ่มงานจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควาวมร่วมมือระหว่างภาครัฐเเละเอกชน และเพื่อค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกเชิงรุกได้รับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม จำนวน 99 ตา[info_box]   ในวันที่ …

Read More »

Re Accreditation survey โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2557

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์มหาชน) พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2557  คณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นำทีมโดย รศ.นพ. รณชัย  อธิสุข       …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สามารถอ่านรายละเอียดเเละดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่  DOWLOAD Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting …

Read More »