Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 15)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.สุไหงโก-ลก รับการตรวจเยี่ยมจาก กรมแพทย์แผนไทยฯ

เมื่อวันที่5พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อรับฟังปัญหาและระบบบริการของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานแพทย์แผนไทยของรพ.สุไหงโก-ลกโดยมี นพ.สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ จากสบส.เขต12

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้ นพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิทย์ บุญชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ …

Read More »

ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลกรับรางวัล ” ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี59 “

เมื่อวันที่31 มีนาคม 2560 นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก  เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2559ในครั้งนี้  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการได้ตระหนักถึง เกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราขการ …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมอบรางวัล “คนดีที่ควรยกย่อง” ให้กับนางสาวบุษยา มือลี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  ตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมหญิง รพ.สุไหงโก-ลก ได้รับผู้ป่วย เตียง12ชื่อนางสาวสากียะห์   ดือเลาะ  อายุ39ปี  อยู่บ้านเลขที่32/3 ม.2 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส   ป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตนเอง(SLE) ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่ตึกดังกล่าวเป็นเวลา2วัน  และมีนายนัสมิง  ยายา  ผู้เป็นสามีมานอนเฝ้าไข้ตลอดเวลา …

Read More »

เอกสารอบรม 9 โรค วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

1 CKD Nurse โหลดเอกสาร 2 COPD and Asthma for you โหลดเอกสาร 3 PPH-b โหลดเอกสาร 4 STEMI สอน 22-23 โหลดเอกสาร 3 …

Read More »

ประกาศ การสืบราคายาจังหวัดนราธิวาสปี 2560-2561

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะจัดให้มีการสืบราคายาร่วมกันจังหวัดนราธิวาสปี 2560-2561 เพื่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดซื้อร่วมกัน บริษัท/ห้าง/ร้าน ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม 1.หนังสือเอกสารสืบราคาปี 2560-2561 2.เอกสารประกอบการยื่นซองสืบราคายาปี 2560-2561  :

Read More »

รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิชำระเงิน

รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิชำระเงิน ลำดับ ประเภทที่1 อายุมากกว่า 35 ปี (เพศชาย-หญิง) ราคา 1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 220 บาท 2 CBC ตรวจเลือด 90 บาท …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพบาลสุไหงโก-ลก “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับรางวัล “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.” โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับ …

Read More »