Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 47)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

[ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คลิกอ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ [/error_alert] …

Read More »

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

[ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คลิกอ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 17-28 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ [/error_alert] …

Read More »

ประกาสรับสมัครงาน ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

[ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตำแหน่งคนงาน(ปฏิบัติงานสวนและสนาม) 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย 1 อัตรา …] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

[ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 23 กันยายน – 6 …

Read More »

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

[ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 1-5 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

[ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ตำแหน่ง อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 1-12 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

[ด้วยทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงานช่างเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 4-21 …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

         ด้วยทางจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทัพยากรบุคคล ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 21-25 กรกรฏาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ… …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

         ด้วยทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทัพยากรบุคคล ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 4-24 กรกรฏาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา

[success_box]     ด้วยโรงพยาบาลสุงไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานเลขาองค์กรเเพทย์)[error_alert]ผู้สมัครติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ[/error_alert] [/success_box] …

Read More »