Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 16)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่2(สอบภาคปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่3 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 8 …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่2 (สอบภาคปฏิบัติ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »