Home / ภาพกิจกรรม (page 6)

ภาพกิจกรรม

งาน "วันล้างมือโลก" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

งาน “วันล้างมือโลก” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยคณะกรรมการ IC วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก(Global hand washing day) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนทั่วโลกเห็นความสำคัญของการล้างมือ Sure thing you’ve seen the articles …

Read More »

ขอเชิญร่วม มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ funrun ปี57

[ขอเชิญร่วม มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ Funrun57 วันที่ 20 กันยายน 2557 สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โทร.073-614444 ค่าลงทะเบียน 200 บาท พร้อมเสื้อ(นักเรียนระดับประถมศึกษา”ลงทะเบียนฟรี”) ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่…] Sure thing you’ve seen the …

Read More »

ท่านผู้ว่าฯเเละท่านเเม่ทัพ พร้อมด้วยคณะเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเเละท่านเเม่ทัพฯ พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายเเดนใต้ภาคใต้ เพื่อกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุการณ์ให้มีกำลังดำเนินชีวิตต่อไป [คลิกเพื่อดูรูปภาพมั้งหมด…] Sure thing you’ve seen the articles saying that …

Read More »

ท่านผู้ว่าฯเเละท่านเเม่ทัพ พร้อมด้วยคณะเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเเละท่านเเม่ทัพฯ พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายเเดนใต้ภาคใต้ เพื่อกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุการณ์ให้มีกำลังดำเนินชีวิตต่อไป [คลิกเพื่อดูรูปภาพมั้งหมด…] Sure thing you’ve seen the articles saying that …

Read More »

กิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (ANC)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 คลีนิกสูติ-นรีเวชกรรม (ANC) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นเเนวทางในการป้องกันเเละเข้าถึงกการดูเเลผู้ป่วย เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก [คลิกเพื่อดูรูปภาพมั้งหมด…] Sure thing you’ve seen the articles saying that …

Read More »

มหกรรมประกวดงานวิชาการคุณภาพ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษถาคม 2557 ได้จัดมหกรรมประกวดงานคุรภาพ ประจำปี 2557 ยริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย [ดูภาพทั้งหมด…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not …

Read More »

กิจกรรมจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ภายใต้คำขวัญ “ ผู้สูงวัยสุขภาพดี สร้างวิถีสุขภาพ ” ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ …

Read More »

Re Accreditation survey โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2557

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2557 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์มหาชน) พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [error_box] คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด… [/error_box] Sure thing you’ve seen the articles saying that not …

Read More »