Home / ภาพกิจกรรม (page 5)

ภาพกิจกรรม

ขอเชิญร่วม มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ funrun ปี57

[ขอเชิญร่วม มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ Funrun57 วันที่ 20 กันยายน 2557 สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โทร.073-614444 ค่าลงทะเบียน 200 บาท พร้อมเสื้อ(นักเรียนระดับประถมศึกษา”ลงทะเบียนฟรี”) ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from …

Read More »

ท่านผู้ว่าฯเเละท่านเเม่ทัพ พร้อมด้วยคณะเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเเละท่านเเม่ทัพฯ พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายเเดนใต้ภาคใต้ เพื่อกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุการณ์ให้มีกำลังดำเนินชีวิตต่อไป [คลิกเพื่อดูรูปภาพมั้งหมด…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is …

Read More »

ท่านผู้ว่าฯเเละท่านเเม่ทัพ พร้อมด้วยคณะเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเเละท่านเเม่ทัพฯ พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายเเดนใต้ภาคใต้ เพื่อกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุการณ์ให้มีกำลังดำเนินชีวิตต่อไป [คลิกเพื่อดูรูปภาพมั้งหมด…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is …

Read More »

กิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (ANC)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 คลีนิกสูติ-นรีเวชกรรม (ANC) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นเเนวทางในการป้องกันเเละเข้าถึงกการดูเเลผู้ป่วย เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก [คลิกเพื่อดูรูปภาพมั้งหมด…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is …

Read More »

มหกรรมประกวดงานวิชาการคุณภาพ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษถาคม 2557 ได้จัดมหกรรมประกวดงานคุรภาพ ประจำปี 2557 ยริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย [ดูภาพทั้งหมด…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no …

Read More »

กิจกรรมจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ภายใต้คำขวัญ “ ผู้สูงวัยสุขภาพดี สร้างวิถีสุขภาพ ” ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก , การมอบรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี , การให้ความรู้เรื่อง “อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”, การตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ความซาบซึ้งใจของผู้สูงอายุ และแขกที่เข้าร่วมงาน Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

Re Accreditation survey โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2557

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2557 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์มหาชน) พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [error_box] คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด… [/error_box] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no …

Read More »

ผู้อำนวยการ ศุภชัย ลงเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชม

ผู้อำนวยการ ศุภชัย ลงเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและ คณะเจ้าหน้าที่ ออกพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาล จากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ณ. มัสยิดบือเร็งนอก พร้อมกับได้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ. วัดทองดีประชาราม อีกด้วย Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling …

Read More »