Home / ภาพกิจกรรม (page 3)

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เเละพยาบาล ได้ตระหนักและสามารถพัฒนาศัลกยภาพในการดูแลและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล รวมถึงการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อ

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมเดินพลังชาวโก-ลก ยุติความรุนแรง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมเจ้าหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมด้วยชาวสุไหงโก-ลก ร่วมเดินรวมพลังชาวสุไหงโก-ลก ยุติความรุนแรง หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เเละเหตุการณืใน 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ เพื่อเป็นวัยกำลังใจให้กับทุกฝ่าย

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับทีมลีดเดอร์และทีมกองเชียร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ขอแสดงความยินดีกับทีมลีดเดอร์และทีมกองเชียร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในการเป็นตัวเเทนสาธารสุขจังหวัดนราธิวาส ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ การเเข่งขันกีฬาสาธารสุข เขต12 ที่จังหวัดพัทลุง

Read More »

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลกและ ณ ลานคนเดินสนามมหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายแพทย์ไชยสิทธิ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย ข้าราชการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพบาลสุไหงโก-ลก “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับรางวัล “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.” โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับ …

Read More »

การเยี่ยมและตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการจากสปสช.เขต 12

      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต12 ได้ตรวจเยี่ยมประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อการบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานส้วมและโรงครัวฮาลาล จากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานส้วมและโรงครัวฮาลาล จากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that …

Read More »

มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ Fun RUn ปี58 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำกิจกกรมส่งเสริมสุข เดิน-วิ่ง funrun ปี2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก เพื่อนำรายได้ไปใช้ประโยชน์กับบุคคลด้อยโอกาสในสังคม [ดูรูปภาพอื่นๆ] …

Read More »

โครงการ IT LOVE YOU โดยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดทำโครงการ IT LOVE YOU เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ เกี่ยวกับบระเบียบปฏิบัติในการใช้งานสาสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติ และการประกันเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen …

Read More »

คณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศ(TMI) ตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับการการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศ ในโครงการร่วมพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ โดยคณะอาจารย์จากสมาคมเวชสารแห่งประเทศไทย โดยมีทีมคณะกรรมการ IM ของโรงพยาบาล ซึ่งมีนพ. พรประสิทธิ์ จันทระ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นประธาน ในการดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนของ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล …

Read More »