Home / ภาพกิจกรรม (page 2)

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เเละพยาบาล ได้ตระหนักและสามารถพัฒนาศัลกยภาพในการดูแลและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล รวมถึงการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อ

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมเดินพลังชาวโก-ลก ยุติความรุนแรง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมเจ้าหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมด้วยชาวสุไหงโก-ลก ร่วมเดินรวมพลังชาวสุไหงโก-ลก ยุติความรุนแรง หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เเละเหตุการณืใน 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ เพื่อเป็นวัยกำลังใจให้กับทุกฝ่าย

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับทีมลีดเดอร์และทีมกองเชียร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ขอแสดงความยินดีกับทีมลีดเดอร์และทีมกองเชียร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในการเป็นตัวเเทนสาธารสุขจังหวัดนราธิวาส ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ การเเข่งขันกีฬาสาธารสุข เขต12 ที่จังหวัดพัทลุง

Read More »

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลกและ ณ ลานคนเดินสนามมหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายแพทย์ไชยสิทธิ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย ข้าราชการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about heartiness may enhance your risk of innumerable health woes. With the …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพบาลสุไหงโก-ลก “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับรางวัล “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.” โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับ มาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รพ. ที่เดิม ไม่ค่อยมีคนใส่ใจ สนใจเพียงว่าส่งข้อมูลแล้วได้เงินไหม แต่มาตรฐานด้านที่สำคัญ เช่น แผนแม่บท โครงสร้าง ระบบ Data Center มาตรฐานความมั่นคง ไม่ค่อยได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเหตุนี้ TMI จึงร่วมมือกับ สรพ. ดำเนินการพัฒนาโดยมี รพ.สมัครเข้าร่วมนำร่องทั้งหมด 25 โรงพยาบาล และในที่สุด มีเพียง 12 รพ. ที่ผ่านการรับรองระดับที่ 1 รพ.สุไหงโกลก …

Read More »

การเยี่ยมและตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการจากสปสช.เขต 12

      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต12 ได้ตรวจเยี่ยมประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อการบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานส้วมและโรงครัวฮาลาล จากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานส้วมและโรงครัวฮาลาล จากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is …

Read More »

มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ Fun RUn ปี58 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำกิจกกรมส่งเสริมสุข เดิน-วิ่ง funrun ปี2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก เพื่อนำรายได้ไปใช้ประโยชน์กับบุคคลด้อยโอกาสในสังคม [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling …

Read More »

โครงการ IT LOVE YOU โดยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดทำโครงการ IT LOVE YOU เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ เกี่ยวกับบระเบียบปฏิบัติในการใช้งานสาสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติ และการประกันเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications …

Read More »

คณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศ(TMI) ตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับการการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศ ในโครงการร่วมพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ โดยคณะอาจารย์จากสมาคมเวชสารแห่งประเทศไทย โดยมีทีมคณะกรรมการ IM ของโรงพยาบาล ซึ่งมีนพ. พรประสิทธิ์ จันทระ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นประธาน ในการดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนของ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล การเข้าเยียมครั้งนี้ นำคณะฯ โดย นพ. ชุษณะ มะกรสาร(นายกสมาคมเวชสารสนเทศแห่งประเทศไทย) ผศ. ดร วรรษา เปาอินทร์ (เลขาธิการ สมาคมฯ) แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ เหรัญญิกสมาคมเวชสารสนเทศไทย [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about heartiness …

Read More »