Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โรพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการเยี่ยมสำรวจและถอดบทเรียน GREEN&CLEAN Hospital

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.จันทรา นราตรีกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ ทีมเยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียน การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital จากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา และ สสจ.นราธิวาส รับฟังการนำเสนอการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อถอดบทเรียนลงหนังสือ เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน GREEN&CLEAN Hospital กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ดูปลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้แนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อสม. กแงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดูแลสุขภาพ พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ร ชุมชนริมคลองแม่น้ำสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงดก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Read More »

นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมเจ้าหน้าที่ งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา งานรักษาพยาบาลชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ และงานจิตเวช เยี่ยมและประเมินความต้องการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยารักษาโรคสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560

เมื่อวันที่2 มิถุนายน 2560 เวลา08.30น.-16.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ” คุณภาพที่งดงาม  ผลิบาน   ด้วยหัวใจ ”   โดยมี พญ.จันทรา นราตรีคูณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพ้ฒนาบริการระบบคุณภาพเป็นประธานกล่าวรายงาน  มีนพ.พรประสิทธิ  จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   นางสาววัฏฐิกา สัตยาทิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช  หัวหน้าพยาบาล   หัวหน้ากลุ่มงาน   หัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมเข้าฟัง ชมงานวิชาการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  โดยภาคเช้ามีพิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการ  มีการประกวดนวัตกรรม  พร้อมทั้งรับฟังความรู้ทางวิชาการจากอาจารย์ สุรเดช ศรีอังกูร หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพ จากรพ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นวิทยากรในหัวข้อ  ” RM …

Read More »

ผอ.เลี้ยงขอบคุณ “พลังชาวรพ.สุไหงโก-ลก”

เมื่อวันที่9 พ.ค.2560 เวลา11.30น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  พร้อมรองผอ.ทุกกลุ่มภารกิจ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่รพ.ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาในการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด เสมอมาตลอดในงบประมาณ2559 เช่น ระดับประเทศ *รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2559 (นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก) *รางวัล ผ่านการรับรองRe-accreditation ครั้งที่4 จากสรพ. (จนท.ทุกคน ) *รางวัลรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรพ.  ระดับที่2 (ทีมIM) ระดับเขตบริการสุขภาพที่12 *รางวัล “รพ.ดำเนินตามนโยบาย OSC= Quality Service Clean “ดีเด่น (ทีมENV) *รางวัลอันดับ2 “การรายงานสอบสวนโรคระดับอำเภอ” (ทีมSRRT) ระดับจังหวัด *รางวัลที่1 “การรายงานสอบสวนโรคระดับอำเภอ” (ทีมSRRT) *รางวัล ดีเยี่ยม “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” (ทีมปฐมภูมิ,ทีมENV) พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณต่อทีมที่รับรางวัล …

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก รับการตรวจเยี่ยมจาก กรมแพทย์แผนไทยฯ

เมื่อวันที่5พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อรับฟังปัญหาและระบบบริการของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานแพทย์แผนไทยของรพ.สุไหงโก-ลกโดยมี นพ.สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก กล่าวต้อนรับ พร้อมผู้บริหาร รพ.สุไหงโก-ลก สาธาณณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ผอ.รพ.สต.เครือข่าย ให้การต้อนรับ โดยมีนพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้นำเสนอ ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ.สุไหงโก-ลก และนางสาวนูร์ไลลา มาเละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานห้องคลอดได้นำเสนอผลงานชนะเลิศ ประเภทR2R ระดับเขตสุขภาพที่12 เรื่อง “ผลของการใช้ศาสตร์มณีเวชลดระยะเวลาเจ็บครรภ์คลอด ” และได้มีการออกกำลังกายในท่ามณีเวชโดยงานแพทย์แผนไทย พร้อมลงเยี่ยมในหน่วยงานด้วย

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก ครั้งที่2” กับบริษัทพิธาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่9 เมษายน 2560 เวลา07.00น. ณ รพ.สุไหงโก-ลก นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส ประธานกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่น ปัน รัก” ครั้งที่2 ปี2560 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด และรพ.สุไหงโก-ลก เพื่อเป็นการหาทุนเข้ามูลนิธิรพ.สุไหงโก-ลก ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ระยะทาง30 กม. เริ่มต้นจากรพ.สุไหงโก-ลก ผ่านศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บ.โคกไร่ใหญ่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี และสิ้นสุดที่รพ.สุไหงโก-ลก โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์ุนรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก นางศิริพร เลาหะกุล ผู้บริหารบริษัท พิธานพาณิชย์จำกัด ผู้บริหาร อปท. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Read More »

เจ้าหน้าที่รพ.สุไหงโก-ลก "ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ปวงข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่รพ.สุไหงโก-ลกขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอน้อมกราบแทบฝ่าธุลีพระบาทถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Read More »

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับเขต ปี2559

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12 จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับเขต ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2559

Read More »

โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เเละพยาบาล ได้ตระหนักและสามารถพัฒนาศัลกยภาพในการดูแลและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล รวมถึงการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อ

Read More »