Home / กิจกรรม/บทความสุขภาพ

กิจกรรม/บทความสุขภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตพื้นฐาน (BLS) ณ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

             วันที่ 25 ธันวาคม 2562  นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นพ.จรุงวิทย์ ปลื้มเปรมจิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ.นูร์ฟาติน หะยียูโซะ  …

Read More »

การช่วยชีวิตขั้นพื้นบาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

        วันที่ 31 มีนาคม 2562 นพ.จรุงวิทย์ ปลื้มเปรมจิต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับทีมพยาบาลห้องฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นวิทยากรในการสอนช่วยชีวิตเบื้องต้น เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นบาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ณ …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมบรรยาย เรื่องสุขภาพตา ในวันต้อหินโลก

         วันที่ 26 มีนาคม 2562 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบให้ นพ.สรรพงศ์ เจียมสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา บรรยาย เรื่องสุขภาพตาใน “วันต้อหินโลก” พร้อมทั้ง …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้บริการตรวจสุขภาพ ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

        วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบให้ พญ.นูร์ฟาติน หะยียูโซ๊ะ แพทย์หญิงชำนาญการพิเศษ งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา ศูนย์สุขภาพชุมชน กลุ่มปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รณรงค์วัคซีนหัด

เมื่อวันที่25เมษายน2560 นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส  พบว่ามีการระบาดของโรคหัดในปี2560 เพียงแค่3เดือนแรก พบผู้ป่วยประมาณ200คน   ซึ่งโรคหัดเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการวัคซีน หากผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อน อาจทำให้เสียชีวิตได้  แต่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีความครอบคลุมในการรับวัคซีนต่ำ   หลายครอบครัวไม่เห็นความสำคัญในการพาเด็กมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด  ทางจังหวัดจึงได้กำหนดจัด “มหกรรมรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด”  พร้อมกันในทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส  ภายในวันที่9 …

Read More »