Home / สถานการณ์โรค

สถานการณ์โรค

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รณรงค์วัคซีนหัด

เมื่อวันที่25เมษายน2560 นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส  พบว่ามีการระบาดของโรคหัดในปี2560 เพียงแค่3เดือนแรก พบผู้ป่วยประมาณ200คน   ซึ่งโรคหัดเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการวัคซีน หากผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อน อาจทำให้เสียชีวิตได้  แต่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีความครอบคลุมในการรับวัคซีนต่ำ   หลายครอบครัวไม่เห็นความสำคัญในการพาเด็กมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด  ทางจังหวัดจึงได้กำหนดจัด “มหกรรมรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด”  พร้อมกันในทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส  ภายในวันที่9 …

Read More »

แมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนหัวขวดที่ทำให้ตายได้

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 Free VDO ความรู้แมงกะพรุนกล่องและหัวขวดที่ทำให้ตายได้ deadly jellyfish knowledge Posted by พี่ก๊วย , ผู้อ่าน : 387 , 12:19:43 …

Read More »

สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญในต่างประเทศ สัปดาห์ที่ 3 ปี 2559

                                 สัปดาห์ที่ 3 ปี 2559 สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญในต่างประเทศมีดังนี้ 1.Zika virus disease         ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 – 17 มกราคม 2559 มีรายงาน local transmission ของ Zika virusใน …

Read More »

ไข้ซิกา (Zika Fever)

        โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจาการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิด อาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี,ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย ( เช่น Ae. Africanus, Ae. …

Read More »

การระบาดของ Zika virus

วันที่ 4 มกราคม 2559 : เปอร์โตริโก (Puerto Rico) (หรือชื่อเป็นทางการว่า เครือรัฐเปอร์โตริโก เป็นดินแดน (territory) ของสหรัฐอเมริกา) มีรายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus) ในพื้นที่เป็นรายแรก ทำให้ US Centers …

Read More »

แนวทางการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

               แนวทางการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012                (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: MERS-CoV) ในประเทศไทย                                                    (ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2557) วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง 1.เพื่อตรวจจับการระบาดและสอบสวนโรคในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ในประเทศไทย 2. …

Read More »

รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง

รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง ประจำสัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗) ๑. สถานการณ์ในต่างประเทศ       ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบีย (ข้อมูลถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2557) พบผู้ป่วย …

Read More »

รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗) ๑. สถานการณ์ในต่างประเทศ       ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 14 ตุลาคม ๒๕๕๗ ในประเทศที่มี …

Read More »

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคEbola[1]

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคEbola ประเทศไทย 2557 สำนักระบาดวิทยา | กรมควบคุมโรค อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »