ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู)และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]