ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]