ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]