ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]